CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT NHỰA BỀN VỮNG TOÀN CẦU                 

HOTLINE : +84(0) 911 467 747

FAX : +84(0) 838 161 267

EMAIL : lethanhthiet@vietnamplastics.com.vn

Địa chỉ : Số 51 Đường T5, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU

http://sus.com.vn - http://sus.vn

http://susplastic.com - http://vietnamplastics.com.vn